ก่อนจะมีโดม 1 หลังต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง

Dome ของ Belly Thailand มีให้เลือกหลายขนาดเริ่มต้นที่ 4 เมตร จนถึงขนาด 20 เมตร โครงสร้าง Dome ใช้วัสดุจากเหล็กเพื่อความแข็งแรงและทนทาน ผ้าใบทำจาก PVC สีขาวหนา กันน้ำและสะเก็ดไฟเป็นอย่างดี การติดตั้ง Dome ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้ผ่านคู่มือที่เราเตรียมไว้ให้แต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจรีสอร์ทสามารถทำได้นั้นก็คือการทำฐานแต่ก่อนจะไปทำฐานนั้นอยากให้เจ้าของธรุกิจรีสอร์ทเลือกโดม ที่มีขนาดเหมาะสมและตรงตามความต้องการ โดมแต่ละขนาดมีพื้นที่ใช้สอยและการบรรจุคนที่แตกต่างกัน เราจึงอยากแนะนำเกี่ยวกับโดมและคุณสมบัติเด่นๆ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้จากตารางด้านล่างนี้เลย

เมื่อถึงการติดตั้งจะต้องคำนวนพื้นที่ ที่จะใช้ในการติดตั้ง Dome เพื่อสร้างฐานโดมขึ้นมาก่อน โดยฐานควรเป็นคอนกรีตหรือโครงสร้างเหล็ก ในส่วนของพื้นนั้นสามารถเลือกได้ตามความชอบและใช้ได้หลายแบบ เช่น พื้นกระเบื้อง พื้นไม้ลามิเนตและพื้นเฌอร่า เป็นต้น (ข้อควรระวัง : ในที่ที่มีความชื้นสูงไม่ควรใช้พื้นไม้ลามิเนตและพื้นเฌอร่า) แต่สิ่งที่ควรทำคือยกฐานโดมให้สูงขึ้น เพราะโดมคล้ายฝาชีครอบไม่มีพื้นต้องสร้างพื้น โดยขนาดฐานภายในพื้นโดมต้องน้อยกว่าโดม 10 เซนติเมตร เช่น โดมเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เมตร ฐานด้านในต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.8 เมตร ยกพื้นสูงอย่างน้อย 1 นิ้ว และฐานด้านนอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าขนาดของโดมอย่างน้อย 4.1 เมตร (เฉพาะสำหรับวางโดมไม่รวมระเบียง)

ข้อดีข้อเสียของการทำฐานสามารถพูดได้เลยว่า ข้อดีนั้นช่วยป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าโดม ทั้งในฤดูฝน และเวลาทำความสะอาด ส่วนข้อเสียเรียกได้ว่าแทบไม่มีเพราะผ้าใบโดมวัสดุทำมาจากผ้าใบพีวีซี จะไม่เกิดปัญหาเชื้อราขึ้นแน่นอน พร้อมทั้งโดมมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ตามหลักแล้วอายุการใช้งานของโดมอยู่ที่ 10 ปีสำหรับโครงและ 6 ปีสำหรับผ้าใบพีวีซี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา

จากรูปสามารถอธิบายคุณสมบัติเทียบกับคะแนนของดาวเต็ม 5 ดาว ได้ดังนี้

1. โดมสามารถกันความร้อนต่างๆ ได้ถึง 4 ดาว ไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากแสงอาทิตย์

2. โดมมีความง่ายในการติดตั้ง 3 ดาว เต็มที่เลยโดมใช้เวลาติดตั้งอยู่ที่ 1 วันต่อ 1 หลัง

3. ผลตอบแทนค่าเช่าที่พัก 5 ดาว เมื่อเทียบกับบ้านที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน จะได้ค่าที่เฉลี่ยต่อคืนแทบไม่ต่างจากบ้าน เผลอๆ อาจได้ค่าที่พักสูงกว่าบ้าน เนื่องจากผู้เข้าพักมักชื่นชอบการพักผ่อนที่ให้ประสบการณ์แตกต่างจากที่พักแบบทั่วไป

4. ราคาลงทุน 3 ดาว ราคาโดมนั้นอยู่ในราคากลางๆ คือลงทุนสูงกว่าเต็นท์กระโจมแต่ไม่ได้สูงมากไปกว่าการลงทุนที่พักแบบบ้าน

5. อายุการใช้งาน 4 ดาว อายุการใช้งานของโดมอยู่ที่ 10 ปีสำหรับโครงและ 6 ปีสำหรับผ้าใบพีวีซี

ข้อเปรียบเทียบโดมหรือคุณสมบัตินั้นยังมีอีกมากมาย ซึ่งวิธีการทำความสะอาดก็ง่ายมาก โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดทั่วไปได้เลย อาทิ หากโดมเกิดคราบหรือรอยเปื้อน สามารถใช้ผงซักฟอกผสมน้ำแล้วใช้แปรงขัดทำความสะอาดได้เลย

และหากใครที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจรีสอร์ทโดยใช้โดม แต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มตรงไหน เราจะแชร์ความรู้ในเรื่องนี้กันครับ การยื่นคําขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยในปัจจุบัน ณ วันที่เขียนบทความนี้ ที่พักแบบโดมทางราชการยังไม่มองว่าเป็นที่พักโครงสร้างถาวร แต่ยังมองว่าเป็นเต็นท์จึงไม่สามารถขอยื่นเป็นสิ่งปลูกสร้างได้ แต่หากในบางรีสอร์ทต้องการจดทะเบียนเป็นโรงแรมเพื่อสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกับรัฐ เช่น เราเที่ยวด้วยกันหรือไทยเที่ยวไทย เป็นต้น เราอยากแนะนำให้สร้างที่พักแบบถาวรเป็นอาคารไว้บางส่วน เพื่อขอยื่นคําขอต่อนายทะเบียนท้องที่อันเป็นที่ตั้งของโรงแรม หรือให้ยื่นคําขออนุญาตได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือกิ่งอําเภอท้องที่อันเป็นที่ตั้งของโรงแรม ในวันและเวลาราชการ และเอกสารที่ใช้จะประกอบไปด้วย

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน

(3) หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

(4) แบบแปลน แผนผัง พร้อมรายการประกอบแบบแปลนแผนผังอาคารโรงแรมที่วิศวกร และ สถาปนิก ผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายลงชื่อรับรอง (5) สำเนาเอกสารสิทธิในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิการใช้ที่ดิน

(6) กรณีโรงแรมตั้งอยู่ในเขตการบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ให้ยื่น สำเนาใบอนุญาตใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) (กรณีขอดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร)

(7) แผนที่ตั้งโรงแรมโดยสังเขป

(8) ภาพถ่ายอาคาร (กรณีขอดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร)

(9) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ แล้วกรณีโรงแรมที่มีห้องพัก 80 ห้องขึ้นไป หรือ โรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ 10 ห้อง ถึง 79 ห้อง ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ต้องจัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ที่ผ่านความเห็นชอบตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว

ต่อมาเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาการยื่นขออนุญาต เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือว่าอาคารโรงแรมดังกล่าวมีความมั่นคง แข็งแรงหรือไม่ นายทะเบียนอาจใช้ดุลพินิจเรียกหนังสือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร โดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หลักจากที่ได้รับการอนุญาต ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าใบอนุญาตมีอายุ 5 ปีและต้องขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ อ้างอิงจาก (สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง : http://www.pokkrongnakhon.com/datacenter/doc_download/kohdmaihotel.pdf)

2 thoughts on “ก่อนจะมีโดม 1 หลังต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง

  1. นันทนา​ ลามาตย์​ says:

    ต้องการคำแนะนำเพื่อทำรีสอร์ท​และไม่ทราบว่า มีโครงการเช่าซื้อโดมเต๊นท์ด้วย​ไหมคะ

    • M says:

      ทางเรามีให้บริการเช่าโดมและเต็นท์กระโจมค่ะ สามารถแอดไลน์เพื่อสอบถามได้ค่ะทาง Belly Thailand ยินดีให้บริการค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *