นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า

การจัดส่ง
คุณลูกค้าชำระเงินแล้ว รบกวนแสดงหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ เพื่อจัดส่งสินค้าค่ะ หากคุณลูกค้าต้องการขอคืนเงิน จะมีการหักค่าธรรมเนียม 5% จากยอดทั้งหมดค่ะ


มัดจำสินค้า
ชำระ 50% จากยอดชำระทั้งหมด


สรุปรายการสั่งซื้อ กรณีสั่งผลิตโดม

  1. งวดแรกชำระค่าสินค้า 50% เพื่อทำการมัดจำและสั่งผลิต
  2. งวดที่ 2 ชำระค่าสินค้า 50% ก่อนเข้าไปติดตั้ง
  3. งวดที่ 3 ชำระค่าบริการทั้งหมด หลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

การเคลมสินค้า

  1. ต้องอยู่ในระยะเวลาประกัน
  2. ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน
  3. มีคลิปหรือภาพถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานในการเคลม

การคืนเงิน /คืนสินค้า /หรือเปลี่ยนสินค้า

  1. ในกรณีการคืนเต็นท์กระโจมและต้องการรับเงินคืน ต้อง ไม่มี แกะถุงกระสอบสีเขียว และค่าจัดส่งทางลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด หากมีการแกะถุงกระสอบแล้วทางเราไม่รับคืนหรือเปลี่ยน
  2. ในกรณีการเปลี่ยนเต็นท์กระโจม ต้อง ไม่มี แกะถุงกระสอบสีเขียว และค่าจัดส่งทางลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด และต้องชำระส่วนต่างเพิ่มเติมในกรณีที่เต็นท์ที่ต้องการเปลี่ยนมีราคาสูงกว่า หากมีการแกะถุงกระสอบแล้วทางเราไม่รับคืนหรือเปลี่ยน

การเช่า

  1. ข้อมูลสำหรับเช่า
   1. จำนวนวันเช่า (รวมวันติดตั้ง-รื้อถอน) เช่น จัดงานวันที่ 14-16 (set up 13 / รื้อถอน 17)
   2. จำนวนที่ต้องการเช่า
   3. สถานที่จัดงาน
   4. วันที่จัดงาน
  2. การชำระเงินกรณีเช่า
   งวดที่ 1 ชำระก่อนวันติดตั้งอย่างน้อย 7 วัน โดยชำระ ค่าเช่า+ค่าประกันสินค้า
   งวดที่ 2 ค่าบริการติดตั้ง-รื้อถอน ชำระหลังการรื้อถอนเสร็จสิ้น
  3. การคืนเงินประกันกรณีเช่า
   คืนเงินประกันเต็มจำนวนหากสินค้าไม่ได้รับเสียหาย
  4. การคำนวณค่าบริการติดตั้ง-รื้อถอน กรณีเช่า
   คำนวณจาก (ขนาดโดม+จำนวนโดม/เต็นท์+ระยะทางจังหวัดที่จัดงาน) x2
   โดยทางโกดังของเราอยู่ที่ จ.พิษณุโลก